Anasayfa

Zemin İyileştirilmesi

Zemin İyileştirilmesi

Zemin İyileştirmesi genel olarak zemin içine güçlendirici elemanların yerleştirilmesi ve zemin mühendislik parametrelerinin geliştirilmesi ile tabii zemin özelliklerini iyileştirmektir. Bu işlemleri mekanik araçlarla zeminin boşluk oranının azaltılması veya zemin boşluklarının çeşitli bileşimdeki karışımlarla doldurulması şeklinde gerçekleştirebiliriz.

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

 • Derin İyileştirme Yöntemleri
 • Yüzeysel(Sığ) İyileştirme Yöntemleri

İYİLEŞTİRME UYGULAMASI GEREKTİREN ZEMİNLER

 • Uygun olmayan temel zemini olarak karşımıza çıkan zeminlerdir:
 • Turbalık ve bataklık zeminler
 • Yumuşak killer
 • Gevşek kumlar
 • Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak kalın alüvyonlar

Zemin ıslah yöntemlerinin başlıca amaçları ;

 • Zayıf bir zemin taşıma kapasitesini arttırmak
 • Zeminin maruz kalacağı yükler altındaki toplam ve faklı oturmaları azaltmak
 • Dolgu ve yarmaların stabilitesini sağlamak
 • Zemin sıvılaşma potansiyelini azaltmak
 • Zeminin hidrolik geçirgenliğinin azaltılması

Uygulanacak yönteme karar aşamasında zeminin tipi ve dane boyutu önemli unsurlardır.

YÜZEYSEL(SIĞ) İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

 • Drenler
 • Kompaksiyon  
 • Çimento ile stabilizasyon
 • Kireç – uçucu kül ile stabilizasyon
 • Bitüm ile stabilizasyon

DERİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

 • Çimento Enjeksiyon
 • Jet Grouting
 • Taş Kolon
 • Soil Mixing
 • Forekazık ve Minikazık
Ege Temel Sondajcılık San.ve Tic. Ltd.Şti.